Ga verder naar de inhoud

Bisdom Gent

Het Bisdom Gent, het Bisschoppelijk Seminarie Gent en het Sint-Baafskapittel beschikken over een uitgebreide en rijke bibliotheek- en archiefcollectie, waaronder 11 middeleeuwse manuscripten uit de voormalige benedictijnenabdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs.

In de collectie van het Bisschoppelijk Archief bevinden zich drie manuscripten afkomstig uit de abdij van Sint-Pieters. Daarnaast bevat de collectie ook de persoonlijk archieven van de Gentse bisschoppen sinds 1800, dossiers van elke parochie, kloostergemeenschap en onderwijsinstelling, en de acta episcopatus die ononderbroken loopt van 1588 tot op de dag van vandaag. Na het concordaat van 1801 werden een aantal archiefbestanden en handschriften van afgeschafte kloosters en abdijen aan het bisdom geschonken. Alle archieven van voor 1800 werden omstreeks 1955 in bewaring gegeven in het Rijksarchief Gent. De manuscripten werden deels in de eigen collectie bewaard.

Het Sint-Baafskapittel is de trotse eigenaar van acht manuscripten uit de Sint-Baafsabdij, waaronder vijf manuscripten van de bibliofiele abt Raphael de Mercatellis (ca. 1437-1508), het evangelarium van de Heilige Livinus, en een dodenrol uit 1406.

Bisdom Gent

Bisdomplein 1

9000 Gent

https://www.kerknet.be/organisatie/bisdom-gent

bisdom.gent@kerknet.be

+32 9 225 16 26

Teamleden Mmmonk

Ludo Collin – archivaris van het Bisdom Gent, Bisschoppelijk Seminarie Gent en Kanunnik van het Sint-Baafskapittel

Bezoek de website