Ga verder naar de inhoud

Partners

MMMonk is een samenwerking tussen verschillende partners en instellingen verspreid over Vlaanderen.

Kernpartners

De vier kernpartners zijn Openbare Bibliotheek Brugge, Universiteitsbibliotheek Gent, Grootseminarie Ten Duinen, en Bisdom Gent. Het project is gesubsidieerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid.

Openbare Bibliotheek Brugge

De Openbare Bibliotheek Brugge (OBB) bewaart ca. 800 manuscripten. Daarvan dateren ca. 600 manuscripten van vóór 1550.

Universiteitsbibliotheek Gent

De Universiteitsbibliotheek Gent – Boekentoren bewaart een van de grootste erfgoedcollecties van de Lage Landen.

Grootseminarie Brugge

Het Grootseminarie Ten Duinen bewaart 101 middeleeuwse manuscripten van de voormalige abdijen van Ten Duinen en Ter Doest.

Bisdom Gent

Het Bisdom Gent, het Bisschoppelijk Seminarie Gent en het Sint-Baafskapittel beschikken over een uitgebreide en rijke bibliotheek- en archiefcollectie, waaronder 11 middeleeuwse manuscripten uit de voormalige benedictijnenabdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs.

Ondersteunende partners

De kernpartners worden ondersteund door een sterk netwerk van secundaire partners, waaronder erfgoedbibliotheken, religieuze instellingen, musea, kenniscentra, sectorale steunpunten en universitaire centra.

Abdijmuseum Ten Duinen

Museum en archeologische site van de voormalige Duinenabdij in Koksijde.
https://www.tenduinen.be/nl


Historische Huizen Gent (Sint-Pietersabdij en Sint-Baafsabdij Gent)

Beheert in opdracht van de Stad Gent de historische sites en gebouwen van de voormalige Sint-Baafsabdij en Sint-Pietersabdij in Gent.
https://historischehuizen.stad...


Meemoo vzw – Vlaams Instituut voor het Archief

Sector-ondersteunende vzw die zich met steun van de Vlaamse Overheid inzet voor de digitale archiefwerking van organisaties in cultuur, media en overheid.
https://meemoo.be/nl


VEB – Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw

Sector-ondersteunend netwerk van erfgoedbibliotheken dat eind 2008 werd opgericht door de overheden en besturen van zes partnerbibliotheken: de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Bibliotheek Hasselt Limburg, de KU Leuven Bibliotheken.
https://vlaamse-erfgoedbibliot...


FARO – Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw

Sector-ondersteunende vzw voor de cultureel-erfgoedsector.
https://faro.be/


Illuminare Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven)

Onderzoeks- en documentatiecentrum met focus op middeleeuwse en vroegmoderne kunst van de Nederlanden.
http://www.illuminare.be/


Kenniscentrum vzw – Vlaams Onderzoekscentrum voor de Kunst van de Bourgondische Nederlanden

Onderzoekscentrum met focus op Vlaamse kunst van de 15e en 16e eeuw, als brug tussen de museale en academische wereld, in opdracht van de Stad Brugge als deel van het Kenniscentrum vzw.
https://www.museabrugge.be/ove...


Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies (UGent)

Interdisciplinaire onderzoeksgroep die alle mediëvisten van de Universiteit Gent samenbrengt.
https://www.ugent.be/pirenne/e...


Interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent)

Organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening over alle vormen van omgang met geschiedenis in de samenleving in het heden en het verleden; expertisecentrum voor de ‘vertaling’, valorisering en evaluatie van academische historische kennis naar onderwijs, musea, historische tentoonstellingen, herdenkingen, publieksboeken, media, erfgoedgemeenschappen…
https://www.ipg.ugent.be/nl/ov...


European Lettering Institute (ELI)

Het European Lettering Institute is een privé opleiding die zich richt tot iedereen die op een onderbouwde manier meer wil leren over de geschiedenis en hedendaagse toepassingen van letters. Het modulair systeem laat toe de verschillende deelaspecten van de letterkunsten op een constructieve wijze te leren.

www.letteringinstitute.com">