Ga verder naar de inhoud

Draaiboek digitalisering

Mmmonk digitaliseerde meer dan 500 middeleeuwse manuscripten en creëerde zo meer dan 200.000 digitale beelden. We deden dit volgens de Metamorfoze-richtlijnen en in nauw overleg met de Topstukkenraad. Onze ervaringen en tips bundelden we in een draaiboek.

Protocol digitalisering

Bij het digitaliseren was de veiligheid van deze kostbare werken onze topprioriteit. Daarom werkten we op voorhand een strikt kader uit en goten we alle afspraken in een protocol voor de interne en externe medewerkers. Hierin werden duidelijke regels vastgelegd over de locatie, het hanteren van de manuscripten, het verloop van een digitalisatiedag, het opleveren van de resultaten en wat te doen in geval van problemen.

Voorbeeld van een weekplanning digitalisatie
Voorbeeld van een weekplanning digitalisatie

Checklist manuscript voor digitalisering

Middeleeuwse manuscripten zijn kwetsbaar, dus een goede voorbereiding voor de digitalisering was noodzakelijk. Zodra een manuscript werd uitgehaald voor digitalisering, vulden de projectmedewerker en de scanoperator een checklist in met aandachtspunten per boek. De belangrijke kenmerken werden besproken: de band, binding, openingshoek, aantal folio’s en bijzonderheden in het boekblok die extra aandacht nodig hebben. Het gebruik van de checklist bleek een grote meerwaarde te zijn voor zowel de efficiëntie van het digitalisatieproces, maar ook om te garanderen dat er zo min mogelijk kans op schade was tijdens het digitaliseren. De scanoperator was zo op voorhand op de hoogte van de staat van het manuscript en hield de checklist bij zich tijdens de digitalisatie. Aan de hand van de kenmerken beschreven in de checklist werd afgesproken hoe het boek gepositioneerd zou worden op de boekenwieg en welke aspecten extra waakzaamheid verdienden tijdens de digitalisatie.

Voorbeeld van een ingevulde checklist voor digitalisering
Voorbeeld van een ingevulde checklist voor digitalisering

Checklist controle digitale beelden

Zodra het manuscript gefotografeerd was, werden de beelden gecontroleerd aan de hand van een checklist. In die checklist werd gekeken of de nummering, scherpte, rotatie, cropping, enzovoort in orde waren.

Stand van zaken ontwikkelingen IIIF annotaties

Een van de doelstellingen van Fase 3 van Mmmonk is nagaan in welke mate IIIF annotaties kunnen ingezet worden om onderzoek en onderwijs te ondersteunen.

We maakten een stand van zaken op over deze snel evoluerende toepassing.

IIIF user survey

Aan de hand van interviews bepaalden we de huidige IIIF-noden van erfgoedgebruikers.

Wat is er nodig om IIIF verder ingang te doen vinden in het Vlaamse erfgoedlandschap? Wat zijn de drempels en opportuniteiten?

Met de resultaten van dit onderzoek gingen we aan de slag om de werven van fase 3 te bepalen.

Aanbevelingen voor de implementatie van IIIF

Onze ervaringen en aanbevelingen voor de implementatie en het gebruik van IIIF in erfgoedinstellingen bundelden we in een dossier voor de sector. Dit deden we in het kader van ons project The Art of Reading in the Middle Ages, in samenwerking met de andere projectpartners die IIIF hanteren (in het bijzonder de Universiteitsbibliotheken Leiden, Manuscriptorium en Europeana Foundation).

Resultaten Mmmonk fase 2

Inhoudelijk verslag over de resultaten van fase 2 van het Mmmonk-project. Lees meer over de digitalisatie, contextualisering van het corpus en de ontwikkeling van de presentatielaag.

Diapresentatie Mmmonk Workshop over IIIF

De workshop vat aan met een korte inleiding (ENG) over de basisprincipes van IIIF.